MÅL FOR FREMTIDEN

I de seneste tre år har hummel samarbejdet med konsulentfirmaet Viegand Maagøe om de årlige klimaregnskaber og beregningerne af vores drivhusgasudledninger. Klimaregnskaberne er i overensstemmelse med The GHG Protocol (The Greenhouse Gas Protocol) og anvendes i vores årlige Company Karma-rapport, som kan findes på Thornicos hjemmeside.

I foråret 2022 forpligtede vi os offentligt til at reducere vores CO2-udledninger gennem Science Based Target Initiative og i foråret 2023 blev vores mål endelig valideret og offentliggjort på SBTI's hjemmeside, hvor alle kan se dem. Vores validerede mål er som følger:


"hummel A/S forpligter sig til at reducere absolutte udledninger af drivhusgasser inden for Scope 1 og Scope 2 med 60 % inden 2031 i forhold til 2021 som udgangspunkt. hummel A/S forpligter sig også til at reducere udledninger af drivhusgasser inden for Scope 3 fra købte varer og tjenesteydelser med 55 % pr. købt vare inden for samme tidsramme. hummel A/S forpligter sig desuden til, at 33 % af vores leverandører efter omsætning, der dækker købte varer og tjenesteydelser, vil have videnskabsbaserede mål inden 2026."

  • Scope 1 omfatter primært udledninger fra vores virksomhedsflåde og fra transport .
  • Scope 2 omfatter CO2-udledning fra den elektricitet, vi bruger til at drive vores kontorer, butikker og lagre.
  • Scope 3 er primært CO2-udlednninger relateret til vores produkter: materialerne, produktionsprocesserne og vores leverandørers udledninger i forbindelse med fremstilling af vores produkter (f.eks. deres strømforbrug).