hummel annullerer AFF-sponsorart

hummel annullerer sponsoraftale og kræver øjeblik fratrædelse af præsidenten for det afghanske fodboldforbund.

Hovedsponsoren for det afghanske kvindefodboldlandshold, hummel, annullerer med øjeblikkelig virkning alle sponsorkontrakter med det afghanske fodboldforbund [AFF] og kræver, at der indsættes en ny ledelse for organisationen. Beslutningen blev taget efter at virksomheden i denne uge blev præsenteret for beskyldninger om alvorlige psykiske, fysiske og seksuelle krænkelser samt kontrakter, som fratog de kvindelige spillere basale menneskerettigheder.

Aarhus, den 29. november 2018

Det danske sportsbrand, hummel, har besluttet, med øjeblikkelig virkning, at annullere alle eksisterende sponsorkontrakter med det afghanske fodboldforbund, efter at virksomheden i går blev præsenteret for beskyldninger om alvorlige psykiske og fysiske, seksuelle og menneskeretlige overgreb på kvindelige spillere af AFF-officials. Herudover har virksomheden klar dokumentation for kontraktbrud samt den kendsgerning, at AFF-ledelsen har været vidende om beskyldningerne siden februar sidst år uden at gribe ind eller informere sponsorerne. Dokumentationen af uacceptabel adfærd omfatter bl.a. en ny kontrakt, som fratager kvinderne flere basale menneskerettigheder.

Efter at have gennemgået dokumentationen og beskyldningerne, vil virksomheden nu ikke bare annullere sponsoratet, men kræver også aktivt, at AFF-præsidenten går af. Præsidenten var angiveligt medvirkende til at overgrebene kunne finde sted og reagerede ikke på beskyldningerne fremsat af landsholdet. Herudover kræver hummel en undersøgelse af de overgreb, der er blevet begået af navngivne AFF-officials og øjeblikkelig suspendering af disse officials, mens undersøgelsen pågår.

”hummel går ind for lige muligheder, frihed og rettigheder til alle mennesker. Den dokumentation, vi har fået præsenteret, er ikke bare et udtryk for grov krænkende adfærd og magtmisbrug af AFF-officials, det er også i direkte modstrid med vores værdier. Vi har ikke andet valg end at annullere sponsoratet. hummel vil ikke støtte en organisation, hvor sikkerhed og rettigheder for spillerne ikke er første prioritet,” udtaler hummel direktør, Allan Vad Nielsen.

"hummel er optaget af at fremme fodbold og kvinderettigheder i Afghanistan, og vi vil gerne benytte de muligheder der er for at støtte disse sager gennem sponsorater til organisationer, der respekterer alle medlemmernes rettigheder.”

FIFA skal undersøge og om nødvendigt sanktionere AFF

hummel kræver, at den øverste myndighed i international fodbold, FIFA, går ind i sagen og øver det nødvendige pres på AFF for at sikre sikkerheden for alle medlemmer så vel som retfærdigheden i form af klare sanktioner for alle, som findes skyldige i krænkelserne. Sportsbrandet forventer af FIFA, at de holder offentligheden og medierne informeret om denne proces.

”Intet er mere vigtigt end rettigheder, tryghed og sikkerhed for spillere og personale. hummel vil fortsat støtte lige rettigheder for kvinder i sport. Og vi er derfor parate til at støtte spillerne og staben ved behov for retslig eller personlig rådgivning i denne sag. Herudover vil vi aktivt støtte etableringen af en ny ledelseskonstellation til støtte og beskyttelse af kvindelige atleter i og udenfor AFF,” tilføjer hummel direktør, Allan Vad Nielsen.

Danmark er for nylig blevet optaget som medlem af FN’s Menneskerettighedsråd. Som en dansk virksomhed mener hummel, at man kan bruge sporten til at fremme universelle menneskerettigheder over hele verden. Men virksomheden insisterer på visse minimumsstandarder:

”Vi er klar over, at skikke er forskellige i forskellige dele af verden, og at danske værdier ikke er definitionen på rigtigt og forkert. Men vores partnere skal overholde principperne fremsat af FN i ’Sustainable Development Goals’ (bæredygtige udviklingsmål). Vi kan ikke fortsætte et partnerskab i     god tro, når vi er blevet bekendt med, at så mange af principperne vedr. ligestilling, retssikkerhed og almindelig trivsel for mennesker, bliver tilsidesat. Så bliver vi nødt til at smække pengekassen i,” siger Allan Vad Nielsen.

Ophøret af sponsoraftalen er blevet meddelt AFF i dag, med øjeblikkelig virkning. hummel håber på et fornyet samarbejde med AFF under en ny ledelse, men vil fortsat være engageret i at støtte afghansk kvindefodbold, med eller uden organisationen.