VI GÅR PÅ BANEN FOR KLODEN

 

Hos hummel passer vi på vores planet og arbejder hårdt for at reducere vores aftryk på miljøet. Vi sætter en stolthed i at påtage os det ansvar, der forventes af en spiller i vores branche. Derfor kæmper vi for at reducere vores udledning af drivhusgasser og samtidig træffe mere ansvarlige materialevalg. Derudover arbejder vi på at reducere vores brug af kemikalier, pesticider og ny plast i både vores produkter og deres emballage. Frem for alt ønsker vi at spille med åbne kort og være transparente i vores kommunikation.


VORES "PLANET"-MÅL ER TREDELT:

  1. At reducere vores udledninger af drivhusgasser
  2. At arbejde mod en cirkulær økonomi
  3. At rense hummels produkter for toksiner


CO2 UDLEDNING: Vi har fastsat videnskabeligt baserede mål

MÅL FOR CO2-UDLEDNING


Kortlægge og følge hummels udledninger af drivhusgasser og opfylde vores mål

REDUCERE CO2-UDSLIP I SCOPE 1 OG 2

Reducere hummels udledninger indenfor scope 1 og 2 i GHG-Protokollen med 60 % før 2031

REDUCERE CO2-UDSLIP I SCOPE 3

Reducere hummels CO2-udledninger indenfor scope 3 i GHG-Protokollen med 55 % inden 2031 pr. købt. vare


BEVARELSE AF NATURRESSURSER: Arbejde hen imod en cirkulær økonomi

CIRKULÆR ØKONOMI

Arbejde hen i mod at lukke kredsløbet inden for tekstiler

GENANVENDELIGE MATERIALER

Øge brugen af genanvendte og genanvendelige fibre

BEDRE EMBALLAGE

Al emballage og alle etiketter skal fremstilles af genanvendte og genanvendelige materialer

POST-FORBRUGER TEKSTILER

Reducere tekstilaffald ved at forlænge produktets levetid


BIODIVERSITET & SUNDHED: Reducere forurenende praksisser

ELIMINERE PESTICIDER


Eliminere syntetiske pesticider og kunstgødning i vores produkter

RESTRIKTIONER AF KEMIKALIER

Sikre nøje overholdelse af vores kemikalierestriktioner og EU's kemikalielovgivning

BEVARELSE AF NATURLIGE RESSOURCER

Indføre vandbesparende processer og beskytte drikkevandsreserverne