Hos hummel ønsker vi at passe på kloden


Og reducere vores miljømæssige aftryk. Vi vil udvide vores handlinger og skubbe på for fremgang. Og ikke mindst påtage os det ansvar, der forventes i vores branche

Vi stræber efter at reducere vores udledning af drivhusgasser og træffe mere ansvarlige og bevidste materialevalg. Vi ønsker også at nedbringe brugen af kemikalier, pesticider og plastik i både produkter og emballage.

Vigtigst af alt vil vi være ærlige og gennemsigtige i vores kommunikation.


VORES "PLANET"-MÅL ER TREDELT:

  1. Reducere vores udledninger af drivhusgasser
  2. Arbejde hen imod en cirkulær økonomi
  3. Detoxe/rense alle hummels produkter


CO2 UDLEDNING: Vi har fastsat videnskabeligt baserede mål

MÅL FOR CO2-UDLEDNING


Kortlægge og følge hummels udledninger af drivhusgasser og opfylde vores mål

REDUCERE CO2-UDSLIP I SCOPE 1 OG 2

Reducere hummels udledninger indenfor scope 1 og 2 i GHG-Protokollen med 60 % før 2031

REDUCERE CO2-UDSLIP I SCOPE 3

Reducere hummels CO2-udledninger indenfor scope 3 i GHG-Protokollen med 55 % inden 2031 pr. købt. vare


BEVARELSE AF NATURRESSURSER: Arbejde hen imod en cirkulær økonomi

CIRKULÆR ØKONOMI

Arbejde hen i mod at lukke kredsløbet inden for tekstiler

GENANVENDELIGE MATERIALER

Øge brugen af genanvendte og genanvendelige fibre

BEDRE EMBALLAGE

Al emballage og alle etiketter skal fremstilles af genanvendte og genanvendelige materialer

POST-FORBRUGER TEKSTILER

Reducere tekstilaffald ved at forlænge produktets levetid


BIODIVERSITET & SUNDHED: Reducere forurenende praksisser

ELIMINERE PESTICIDER


Eliminere syntetiske pesticider og kunstgødning i vores produkter

RESTRIKTIONER AF KEMIKALIER

Sikre nøje overholdelse af vores kemikalierestriktioner og EU's kemikalielovgivning

BEVARELSE AF NATURLIGE RESSOURCER

Indføre vandbesparende processer og beskytte drikkevandsreserverne